Jumat, 01 April 2011

SANTO/SANTA

Paroki St.Maria Tanjung Selamat Medan

DEWAN PASTORAL PAROKI

Paroki St.Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat Medan